Tràmits administratius Telèfon d'atenció: 871 700
Correu electrònic: tramits@comusantjulia.ad


Sol·licituds de guals

Quant a les gestions administratives que cal dur a terme prop de l’administració comunal o central, els documents de sol·licitud i els corresponents llistats de documentació que cal adjuntar, es poden descarregar des d’aquests enllaços.


[T6-6201]
Sol·licitud d'instal·lació de gual

  • Entrada i sortida de vehicles
  • Estacionament davant establiments hotelers
[T6-6202]
Sol·licitud de baixa de gual

  • Entrada i sortida de vehicles
  • Estacionament davant establiments hotelers