Aparcaments comunalsAparcaments comunals

Aparcament comunal El Trillà.

Descobert

Abonament mensual 24 hores:

39,02€

Únicament per a abonats. Informació al servei de circulació 744021Aparcament comunal del Camp Gran.

Descobert

Abonament mensual de les 20.00h a les 08.00h:

25€

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free

1,10€/h

Tota la nit (20.00h a 08.00h):

1,10€

Aparcament comunal Feixes del Rabató.

Descobert

Abonament mensual 24 hores:

39,02€

Abonament mensual de les 20.00h a les 08.00h:

27,50€

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free

0,60€/h

Tota la nit (20.00h a 08.00h):

1,10€

Aparcament comunal Plaça de la Germandat.

Cobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free

1,70€/h

Aparcament comunal Camp de Perot.

Cobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free

1,70€/h

Aparcament comunal Valireta.

Descobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free

1,10€/h

Abonament mensual 24 hores:

52,67€

De les 8.00h a les 20.00h:

1,10€/h

Tota la nit (20.00h a 08.00h):

1,10€

Aparcament comunal Prat Nou.

Descobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free

1,00€/h

Abonament diürn mensual de les 07.00h a les 19.00h (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) de desembre a octubre:

43€

De les 8.00h a les 20.00h:

1,00€/h

Tota la nit (20.00h a 08.00h):

1,10€


Aparcament comunal del Solà.

Descobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free

1,10€/h

Abonament mensual 24 hores:

52,30€

De les 8.00h a les 20.00h:

1,00€/h

Tota la nit (20.00h a 08.00h):

1,10€