Aparcaments comunalsAparcaments comunals

Aparcament comunal El Trillà.

Descobert

Abonament mensual 24 hores:

38,75€

Únicament per a abonats. Informació al servei de circulació 744021Aparcament comunal del Camp Gran.

Descobert

Abonament mensual de les 20.00h a les 08.00h:

25€

Primera hora gratuïta / primer hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free

0,90€/h

Tota la nit (20.00h a 08.00h):

1,00€

Aparcament comunal Feixes del Rabató.

Descobert

Abonament mensual 24 hores:

38,75€

Abonament mensual de les 20.00h a les 08.00h:

25€

Primera hora gratuïta / primer hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free

0,50€/h

Tota la nit (20.00h a 08.00h):

1,00€

Aparcament comunal Plaça de la Germandat.

Cobert

Primera hora gratuïta / primer hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free

1,60€/h

Aparcament comunal Camp de Perot.

Cobert

Primera hora gratuïta / primer hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free

1,60€/h